Om företaget

 

Bakgrund

3P Logistic AB bildades i juni 2005 i samband med att Ove Pettersson strukturerade om sina bolag, Ove Pettersson Åkeri AB och AB OveP i Karlskoga. Omstruktureringen gjordes i syfte att uppnå en renodling och ökad effektiviseringsgrad.

Logistikverksamhet, med inriktning på lagring, kräver i dag en stor del IT kunskap för att uppfylla marknadens krav på korta ledtider. Den kunskapen finns inom 3P Logistic genom Kjell Karlsson, som arbetat inom IT och logistik i många år. Kjell Karlsson är ägare till KOFAK AB som i sin tur äger 3P Logistic AB till 100%.

Framtid

Lagringsbehov och logistiklösningar expanderar allteftersom tillverkningen flyttar till lågprisländer och konsumtion ökar. Karlskoga ligger strategiskt rätt till för de kunder som har sin marknad i Mellansverige, vi har 3-4 timmar till 80% av Sveriges kunder och företag.

Kunder

Företag som kan nyttja våra tjänster är de som vill ha hjälp med lagring och hantering av fat, containers, plockpallar, expopallar, mixpallar, eller lagring och distribution av marknadsmateriel. Kunderna finns exempelvis bland import- och grossistföretag, läkemedelstillverkare, elektronikföretag, byggkedjor, livsmedelskedjor och dryckesimportörer.

Vi har även tillgång till lagringsutrymmen med mycket hög säkerhet vad avser inbrott. För företag som hanterar dyra kapitalvoror etc, passar vår verksamhet mycket bra.

Vi har dokumenterad kunskap om EU:s spårbarhetsdirektiv för livsmedelsproducenter, och kan kan hantera detta om så krävs.

ONLINE ANVÄNDNING

10 + 15 =

Besök oss

Vår adress

Verkstadsgatan 5 Bofors Ind område
691 50 KARLSKOGA

Ring oss

Telefon

Tfn: 0586-555 60
Fax: 0586-350 80

Maila oss

E-post

info@www.3plogistic.se